Кукерските игри в община „Тунджа“ започват през февруари

През месец февруари започват традиционните кукерски игри в община „Тунджа“. Тази година те ще започнат от първата събота на месеца- 03 февруари и ще приключат на 24 март.

В тринадесет населени места групите ще представят своята съхранена самобитна традиция. В първия ден на игрите кукерските групи обикалят къщите в  селото, а на втория ден пресъздават обичая в центъра на селото:

 • с. Хаджидимитрово 3 февруари от 16:30 – 17 ч.
 • с. Калчево 3 – 4 февруари от 15:00 ч.
 • с. Завой 3 – 4 февруари от 16:00 ч.
 • с. Победа 10 – 11 февруари от 14:00 ч.
 • с. Веселиново 10 – 11 февруари от 18:00 ч.
 • с. Чарган 17 – 18 февруари от 14:00 ч.
 • с. Челник 17 – 18 февруари от 15:00 ч.
 • с. Кабиле 17 – 18 февруари от 17:00 ч.
 • с. Козарево 2 март от 16:30 ч.
 • с. Дражево 2 – 3 март от 15:00 ч.
 • с. Маломир 17 март от 10:30 ч.
 • с. Стара река 23 – 24 март 16:00 ч.
 • с. Могила 23 – 24 март