Кукерландия 2020

СЪСТЕЗАТЕЛНО ДЕФИЛЕ
29 ФЕВРУАРИ – 1 МАРТ 2020 г.


РЕГЛАМЕНТ
ОРГАНИЗАТОРИ: ОБЩИНА ЯМБОЛ, ОБЩИНА ТУНДЖА
ЦЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ МАСКАРАДЕН ФЕСТИВАЛ


Основната цел на Международния маскараден фестивал „Кукерландия” –
Ямбол, 2020 е да представи пред съвременните поколения богатите български и
световни традиции, свързани с маскарадните игри, да допринесе за съхраняването
и обогатяването на духовното богатство на българите, да популяризира в страната
и чужбина българското фолклорно наследство.


ОБЩИ УСЛОВИЯ
Международният маскараден фестивал „Кукерландия” е ежегоден, с
конкурсен характер.
Във фестивала участват маскарадни групи от цялата страна и специално
поканени маскарадни групи от чужбина.
Групите представят специфичната за техния регион (населено място)
традиция на маскарадните игри. Изпълнението включва характерните за местната
обредна култура специфики:
– Словесен, музикален и пластичен диалект;
– Типични персонажи;
– Традиционни маски и облекло.
Място на провеждане – град Ямбол и селата на община Тунджа.
Конкурсната програма на Международния маскараден фестивал
„Кукерландия” – Ямбол, 2020 ще се проведе в два дни – 29 февруари (събота) и 1
март (неделя).
Финансирането на фестивала се осигурява от Община Ямбол, Община Тунджа
и от спонсорите на „Кукерландия“.
Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, записват и
излъчват програмите на участниците във фестивала (цялостно или фрагменти от
тях) с цел реклама и архив на фестивала.


ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФЕСТИВАЛА
 НАСТАНЯВАНЕ, ХРАНЕНЕ, ТРАНСПОРТ
Маскарадните групи (български и чуждестранни) не заплащат такса за
участие. Разходите на групите от страната за транспорт, нощувка и храна са за
сметка на участниците.
За чуждестранните групи се осигуряват до две нощувки и храна по време на
престоя, при условие, че групата, заедно със съпровождащите я лица, не
надвишава 25 души. Организаторите не заплащат транспорта на чуждестранните
групи.


 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГРУПИТЕ
В състезателното дефиле всяка група изпълнява програмата си (слово, танц и
музика) в рамките до 10 минути на Първа сцена, където се извършва журирането;
Маскарадните групи задължително се представят и на Втора сцена (до 15
минути), извън конкурсната програма;
2
Организаторите си запазват правото да намалят времето за представяне, за
да се осигури изява на всички заявили участие групи в рамките на двата
състезателни дни на фестивала.
Маскарадните групи от чужбина се представят в състезателното дефиле на 29
февруари (събота), но не участват в конкурсната програма.
Денят за представяне в състезателното дефиле (29 февруари или 1 март) и
редът (часът) за явяване се определят от организаторите.
Часът за явяване на групите е ориентировъчен. Групите трябва да са готови
за участие минимум 30 минути по-рано.
Програмата на фестивала и редът за явяване на групите се публикуват на
сайтовете на организаторите 3 дни преди началото на фестивала.


 ЖУРИРАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНОТО ДЕФИЛЕ
Журито на Маскарадния фестивал „Кукерландия” – Ямбол 2020 се състои от 7
(седем) членове, професионалисти в областта на етнографията, етнологията и
фолклорното изкуство.
Журито оценява представянето на маскарадните групи и определя наградите
веднага след приключването на конкурсната програма – във втория състезателен
ден на фестивала (1 март).
Групите се оценяват по следните критерии:
– Автентичност на представяния обичай;
– Автентично облекло на участниците в групата, в т. ч. маски, атрибути, или
тяхната вярна реконструкция;
– Артистичност на изпълнението.
Резултатите от класирането на групите се обявяват официално на 2 март 2020
година, понеделник, на интернет сайтовете: www.yambol.bg, www.kukerlandia.com,
www.tourism-yambol.com и www.tundzha.net


 НАГРАДИ
Маскарадният фестивал „Кукерландия” – Ямбол 2020 е с конкурсен характер
и за участниците са предвидени награди.
Общият награден фонд за фестивала е 18 000 лева.
Журито присъжда следните награди:
 Награди на кмета на община Ямбол и на кмета на община Тунджа;
 Награди за цялостно представяне на маскарадните групи;
 Награди за поддържане на местната традиция;
 Награди за автентична маска, костюм и персонаж и др.
Всяка група получава диплом за участие и поощрителна парична награда за
поддържане на маскарадната традиция, в определен от журито размер.
Грамотите на наградените групи се изпращат по пощата или по куриер, на
посочените в заявките адреси.
Организаторите си запазват правото да отнемат присъдени награди, както и
да не допускат до следващи издания на фестивала групи, които са нарушавали
обществения ред при участието си в „Кукерландия“.


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 ЧИСЛЕНОСТ НА ГРУПИТЕ
Групи от страната – допустим максимален брой: 50 души.
Групи от чужбина – допустим максимален брой: 25 души

 ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ
Всички групи, желаещи да участват в Маскарадния фестивал „Кукерландия” –
Ямбол, 2020 подават заявки за участие по един от трите посочени начина:
1. онлайн, чрез www.tourism-yambol.com;
2. по e-mail: yambol@bezistena.com;
3
3. на пощенски адрес: 8600, гр. Ямбол, пл. „Освобождение“1,
Безистен.
Заявки за участие могат да бъдат изтеглени от туристическия портал на
община Ямбол www.tourism-yambol.com или от официалните сайтове на Община
Ямбол www.yambol.bg и община Тунджа www.tundzha.net
Към заявката за участие групите прилагат кратко представяне на обичая и
информация за създаването и дейността на групата (до 500 думи). Няма да се
обработват заявки, които не са придружени от актуален телефонен номер, валиден
адрес на електронна поща, както и информация за групата и описание на обичая,
който пресъздават.
Крайният срок за подаване на заявките за участие е 31 януари 2020
година /петък/.
За допълнителна информация:
Общинско предприятие „Туризъм и култура“ – Ямбол – телефони: 046/610066,
0895599627; e-mail: yambol@bezistena.com.
Община Тунджа – 046/ 684316, 0884470442.


Част от Международния маскараден фестивал „Кукерландия” е Националният
кукерски празник „Кукериада – Тунджа, долината на кукерите“, който се провежда
в населените места на община „Тунджа“ със съхранена кукерска традиция. В него
участват селектирани групи от подалите заявки за ММФ „Кукерландия“.
Националният кукерски празник няма състезателен характер, участващите групи
получават парични награди и грамоти за съхраняване на традицията.
Националният кукерски празник „Кукериада – Тунджа, долината на кукерите“
се провежда в два дни: 29 февруари – 01 март 2020 г.
– 29 февруари 2020 г. – Възстановка на автентичната кукерска традиция в
селата на община „Тунджа“ с участието на местни и гостуващи кукерски групи;
– 01 март 2020 г.- „Деца играят на кукери“ – Предаване на кукерската
традиция между поколенията;
– 01 март 2020 г.- Джамал – празник на обичая „Камила“- възстановка на
обичая с участието на местни и гостуващи групи.


За допълнителна информация:
Община Тунджа, отдел „Култура и други хуманитарни дейности“
046/ 684316, 046/ 684323, 0884470442, 0882467009