„Кукерландия“ – 2020 – победителите

П Р О Т О К О Л

         Днес, 1 март  2020 година, в град Ямбол, жури в състав:

Председател:

проф. д-р Николай Ников преподавател в Европейския университет в Малта; 

и членове:

 Академик Крум Георгиев,  председател на Обществото за фолклор;

 д-р Иглика Мишкова, етнолог – Етнографски институт с музей при Българска академия на науките;     

Проф. д-р Антон Андонов – ръководител на катедра  „Хореография“  в   Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство гр.Пловдив,

 Петър Димитров, директор на фолклорен ансамбъл „Тунджа” – Ямбол,

 Добринка Костова, главен уредник в етнографско-археологически музей – Елхово

обсъди обстойно и оцени представянето на групите, участвали в състезателните дефилета на XXI издание на Международния маскараден фестивал „Кукерландия” – 2020 в рамките на двата фестивални дни – 29февруари (събота) и 1 март (неделя) 2020 година.

Журито коментира и направи предложение за следните промени в регламента на състезателното дефиле :

Стр. 1

 • Представяне на групите:Текстът: „ (слово, танц и музика)” да стане: „ (обредно действие, слово, танц и музика)”;

Стр. 2

 • Да се добави текст: „На първа сцена в състезателното дефиле в групите не участват деца и жени – маскирани”.

 Журито единодушно определи следните награди:

 

НАГРАДА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ–  1000  ЛЕВА И ДИПЛОМ:

 

Кукерска група при НЧ”Йордан Андонов-1927”-с.Веселиново,

Община Тунджа, област Ямбол

 

НАГРАДА НА КМЕТА НА ОБЩИНА  ТУНДЖА – 1000  ЛЕВА И ДИПЛОМ

 

Група за автентичен фолклор „Джамал” при НЧ”Просвета-1928”- с.Кошов,община Иваново, област Русе

 

 

Награди  за  цялостно представяне на маскарадните групи

 

 

                    ПЪРВА НАГРАДА – 500  ЛЕВА И ДИПЛОМ

 

 • Кукерска група с.Отец Паисиево, община Калояново, област Пловдив

 

 • Младежка кукерска група при НЧ ”Светлина-1926”, с.Бояново, община Елхово, област Ямбол

 

 • Маскарадна група ”Черните кукери” при НЧ „Съзнание-1927”, с.Веселиново, община Смядово, област Шумен

 

 • Кукерска група при НЧ ”Васил Левски-1950” , с.Хаджидимитрово,

община Тунджа,област Ямбол

 

 • Кукерска група при НЧ ”Просвета-1920”, с.Маломир, община Тунджа, област Ямбол

 

                 ВТОРА НАГРАДА –400 ЛЕВА И ДИПЛОМ

 

 • Маскарадна група при НЧ „Зора 1930”, с. Челник, община Тунджа, област Ямбол

 

 • Кукерска група при НЧ ”Просвета -1928г.” , с. Чарган, община Тунджа, област Ямбол

 

 • Кукерска група при НЧ “Добри Керанов-1961“, с. Стара река, община Тунджа , област Ямбол

 

 • Кукерска група при с. Могила, община Тунджа, област Ямбол

 

 • Кукерска група при НЧ “ Искра-1927″ с. Вресово, община Руен, област  Бургас

 

 

 • Кукерска група при НЧ „Просвета – 1892” гр. Стралджа, общ. Стралджа, област Ямбол

 

                  ТРЕТА НАГРАДА – 300  ЛЕВА И ДИПЛОМ

 

Кукерска група гр. Ямбол, община  Ямбол, област Ямбол;

 

Кукерска група при НЧ „Просвета –  1948“, с. Козарево,  община Тунджа, област Ямбол;

 

Кукерска група при НЧ „Светлина-1929” , с. Калчево, община  Тунджа, област Ямбол;

 

Сурвакарска група при НЧ „Просвета-1909 г.“, гр. Батановци, община Перник, област Перник;

 

Кукерска група при НЧ ,, Възраждане 1926’’, с. Зимница, община Стралджа,

 

Сдружение „Тунджа“ при НЧ „Кирил и Методий-1896”, с. Александрово,  община Павел баня,  област Стара Загора

 

НАГРАДА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МЕСТНАТА ТРАДИЦИЯ – 200 ЛВ. И ДИПЛОМ

 

Младежка кукерска група при НЧ Прогрес – 1936”, с. Дражево, община „ Тунджа”, област Ямбол

 

Кукерска група при  НЧ “Просвета-1928”с. Воденичане,  община Стралджа, област Ямбол

 

Сурвакарска група „Китка“ при НЧ „Отец Паисий“, с. Витановци,  община Перник, област Перник

 

Кукерска група при  НЧ „Пробуда-1934“, с. Чарда, община Стралджа, област Ямбол

 

Кукерска група при НЧ „Проф. Асен Златаров 1927”, с. Каменец, община Стралджа, област  Ямбол

 

Кукерска група при НЧ  „Даскал Димитър Димов -1908 г.”, с. Желю войвода, община Сливен, област Сливен

 

Кукерска група при НЧ “ Пробуда“с. Камен, община Сливен, област  Сливен

 

Кукерска сборна група, с. Иречеково, община Стралджа, област  Ямбол

НАГРАДА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МЕСТНАТА  ТРАДИЦИЯ –150 ЛЕВА И ДИПЛОМ

ПОЛУЧАВАТ ВСИЧКИ 44 –ри МАСКАРАДНИ ГРУПИ, УЧАСТВАЛИ В ПРОГРАМАТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ МАСКАРАДЕН ФЕСТИВАЛ „КУКЕРЛАНДИЯ”-2020,  ПРОВЕДЕН НА 29 ФЕВРУАРИ (СЪБОТА) И 1 МАРТ (НЕДЕЛЯ) 2020 ГОДИНА В ГРАД ЯМБОЛ.

  

НАГРАДА ЗА МАСКА, КОСТЮМ, ПЕРСОНАЖ, БЛАГОСЛОВИЯ –    100    ЛЕВА И ДИПЛОМ

 

 

„Волове” – Младежка кукерска група при НЧ ”Прогрес – 1936”с. Дражево, община Тунджа, област Ямбол;

 

„Джамало” – Кукерска група при  НЧ „Отец Паисий1926”, с. Завой, община Тунджа, област Ямбол;

 

„Мечка” – Сурвакарска група „Китка“ при НЧ „Отец Паисий“, с. Витановци, община Перник, област  Перник;

 

„Булка” – Кукерска група при НЧ „Напредък -1930”, с. Кабиле, община Тунджа, област Ямбол;

 

„Доктор” – Кукерска група при НЧ „Пробуда-1934“, с. Чарда, община  Стралджа, област Ямбол;

 

„Поп” – Кукерска група при НЧ “Йордан Андонов 1927“, с .Веселиново , община „Тунджа”, област  Ямбол;

 

„Магаре” – Кукерска група при с. Могила, община Тунджа, област Ямбол;

 

„Булка” – Кукерска група при НЧ ,, Възраждане 1926’’, с. Зимница, община Стралджа, област Ямбол

 

„Магаре” – Кукерска група при НЧ „ Васил Левски 1931 г.”,   с. Победа, община Тунджа , област

 

„Булка” – Кукерски състав при НЧ „Пробуда“, с. Пъдарево, община Котел, област  Сливен, Ямбол

 

„Благословия”  – Кукерска група при  НЧ ”Къньо Мераков”-1928, с. Блатец, община Сливен, област Сливен

 ЖУРИ В СЪСТАВ:

  Председател:      Проф.д-р  Николай Ников                          

Членове:   

               Академик  Крум Георгиев       

               Проф. д-р Антон Андонов       

               Д-р Иглика Мишкова         

              Петър Димитров                 

             Добринка  Костова