Кукерите на Иречеково пазят традициите

Кукерската група при читалище с.Иречеково с ръководител Стефан Дончев се завърна с Първа награда от конкурса за народно творчество на с.Добрина, Провадийско „Селото на орехите пее“. Момчетата успешно елиминираха кукерските групи на Айдемир, Бозвелийско, Калипетрово и др. Отличието за маскираните мъже от Иречеково се дължи както на пищните костюми, оригиналните маски така и на богатия ритуал представен пред множеството гости и журито.

На сцената се изявиха и танцьорките от танцовата група „Незабравка“ с ръководител Румен Димов. Старанието с което танцуваха , удоволствието от представяне на програмата доказа, че самодейците от Иречеково не само обичат богатия местен фолклор, те го носят в сърцето си, тачат своите корени и продължават традициите наследени от дедите.
Това не е единствения успех на представителите на читалището. През лятото певческата група показа майсторството си в гр.Средец. Второ място завоюваха заедно с танцовата група и на празника в с.Еленово. Самодейците обогатиха празника на с.Саранско, имаха покани за участие и в други села на общината, планират участие в различни фестивали и събори и през есента.