Кукериада 2019 – наградени кукерски групи

НАГРАДИ И ПРЕМИИ В РАЗМЕР НА 250 ЛЕВА ЗА ОПАЗВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА АВТЕНТИЧНАТА КУКЕРСКА ТРАДИЦИЯ, ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ГРУПИ  УЧАСТНИЦИ  В ПРАЗНИКА, ОСИГУРЕНИ ОТ СПОНСОРИ:

 1. Фирма „Стожер- Стоян Стоянов“ – Кукерска група с. Челник, общ. „Тунджа“
 2. Хотелски комплекс „Екатерина“- Кукерска група с. Зимница, общ. Стралджа
 3. Фирма „Балар“ АД- Кукерска група с. Христо Даново, община Карлово, обл. Пловдив
 4. „Лидер Агро“ ООД, с. Межда – Кукерска група с. Пъдарево, общ. Котел, обл. Сливен
 5. „Лидер Агро“ ООД, с. Межда – Кукерска група с. Победа , общ. „Тунджа“
 6. „Ексклузив-Калин“ ЕООД- Кукерска група гр. Стралджа
 7. Съюз на зърнопроизводителите Ямбол- Кукерска група с. Маломир, общ. „Тунджа“
 8. „Пеликан Агро“ ЕООД –Кукерска група с. Кирилово, общ. Елхово
 9. „Пеликан Агро“ ЕООД – Кукерска група с. Търнава, общ. „Тунджа“
 10.  Земеделски производител Стоян Люцканов- Кукерска група с. Кабиле, общ. „Тунджа“
 11. „Дон-тур-транс“ ООД- Кукерска група с. Дражево, общ. „Тунджа“
 12. „Матраци Хегра“ – Кукерска група с. Калипетрово, общ. Силистра
 13. „КАН Учтехспорт България“ ООД – Кукерска група кв. Долно Езерово, гр. Бургас
 14. „Вила Тракия“- Кукерска група с .Хаджидимитрово, общ. „Тунджа“
 15. „Ямболен“ АД- Кукерска група с. Стара река, общ. „Тунджа“
 16.  Кооперация „Единство“, с. Ботево – Кукерска група с. Тъжа, общ. Павел баня
 17. Кооперация „Спасител“ с. Савино- Кукерска група гр. Калофер
 18. „Класик груп“ –Кукерска група с. Козарево, общ. „Тунджа“
 19. Земеделски производител Стоян Александров – Кукерска група с. Веселиново, общ. „Тунджа“
 20. „Мади и Диди“ ООД, с. Кабиле – Кукерска група с. Завой, общ. „Тунджа“
 21. Фирма „Сакарела“ – Кукерска група с. Мирково, общ. Мирково, обл. София
 22. „Стоянов груп“, с. Роза – Кукерска група с. Могила, общ. „Тунджа“
 23.  ЗПК „Напредък“, с. Роза- Кукерска група с. Търничени, общ. Павел баня