Кръгла маса в село Скалица

Ученическият съвет на СУ „Св. П. Хилендарски“ с. Скалица проведе поредната кръгла маса  с директора на училището. Тази инициатива е вече наложена традиция и е част от дейностите на ученическото самоуправление. На срещата се поставиха въпроси и обсъдиха предложения свързани с хранененето в училище, извънкласните дейности, материалната база, организацията на учебния ден и др.