Кръгла маса в Община „Тунджа“ по трансграничен проект

В конферентната зала на община „Тунджа“ се проведе кръгла маса на тема: „Как може да популяризирате фестивала за повишаване на туризма“.

Инициативата е част от дейностите по Проект № CB005.1.22.194 „Разширяване на фестивали с иновативни подходи“, Договор за субсидия № РД-02-29-63 / 20.03.2017 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020.

Проектът се изпълнява в партньорство между Община „Тунджа“ и Асоциация за насърчаване и поддържане на културата на Къркпънар, гр. Одрин, Република Турция.

Общата стойност на проекта е 96 177.77 евро., като за Община „Тунджа“ европейското финансиране е на стойност 51 470.41 евро.

Срокът за изпълнение на дейностите е 12 месеца – от 31.03.2017 г. до 30.03.2018 г.

В кръглата маса взеха участие кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев, областният управител на област Ямбол Димитър Иванов, заместник-кметовете на общината Станчо Ставрев, Ели Василева и Георги Чалъков, Мюбеджет Гюзей – директор на Асоциацията за насърчаване и поддържане на културата на Къркпънар, гр. Одрин, Нели Ройдева – председател на Сдружение „Читалища с бъдеще -2012“, кметове на населени места от общината, представители от Община Ямбол, Регионален исторически музей-Ямбол и Областен информационен център-Ямбол, младият художник Николай Димитров, фирми-изпълнители на обществените поръчки по проекта, народни читалища, кукерски групи от община „Тунджа“ и регионални медии.

„…Кукерството е символ на обединение и родолюбие, доказателство за духа и здравите корени на тунджанеца. В нашия край се преплитат по особен и неповторим начин езическите обреди и обичаи, които са извор на непреходното творчество и на богатството на българския фолклор и традиции.

Настоящият проект популяризира по нов и иновативен начин Маскарадния фестивал „Кукерландия“ и насърчава опазването на кукерските обичаи в населените места на общината. Настоящата кръгла маса, с участието на нашите партньори от Република Турция, говори красноречиво за изключителното внимание, с което ние се отнасяме към съхраняването на нашите балкански традиции.