Красимир Трендафилов – Ботрен с изложба в Ямбол

14 май 2019, вторник, 17.30 часа
Художествена галерия „Жорж Папазов“ – Ямбол, ул. „Цар Самуил“ 2

„Скулптурите на Красимир Трендафилов илюстрират характерното в последните десетилетия разчупване на традиционните стилови похвати на жанра, докосването му до сложния език на магическата интерпретация чрез лично негов пластичен език, ярко отличаващ се от другите представители на скулптурата у нас.“


Аксиния Джурова