Космическа изложба в ОУ“Любен Каравелов“

   Петокласниците от ОУ“Л.Каравелов“ подредиха уникална изложба с модели на Слънчевата система. Съвременните представи за Вселената, галактиките,  звездите и съзвездията, както и всички небесни тела са в основата на представеното от учениците. Впечатляващите макети показват не само повишен интерес към природните науки, но и добре усвоени знания по астрономия като част от учебния материал по предмета „Човекът и природата“. 

    Със свои макети в изложбата участват 44 ученика. Част от тях представиха моделите си с интересни презентации, които включваха любопитна информация за необятния космос. В помощ на часовете по астрономия е и закупеният наскоро мобилен астропланетариум, сподели преподавателят Динка Иванова.

    Новата учебна програма залага на допълнителни знания в областта на астрономията, а представената изложба е част от иновативното обучение, на което залага на учебното заведение. 

     Гости на изложбата бяха представители на РУО- Ямбол и НАОП. От Астрономическата обсерватория дойде  покана към учениците моделите им  да бъдат подредени в една от техните зали.