Конференция „Семейния бизнес е щафета – Да спечелим състезанието в бизнеса“ 

Ямболска търговско-промишлена палата, в сътрудничество с Бизнес информационен център-Сандански и Югозападен Университет „ Неофит Рилски“- Благоевград, ви канят да участвате в конференция „Семейния бизнес е щафета – Да спечелим състезанието в бизнеса“ по проект „Success…ion: Осигуряване на подкрепа за успешно унаследяване и трансфер на семеен бизнес чрез консултации и обучение“.

Конференцията ще се проведе на  17 Октомври 2017 /Вторник/ в читалище „Съгласие“, Син Салон, гр. Ямбол от 11.00 часа. 

Събитието има за цел да представи пред заинтересованата общественост основната цел на проекта, новосъздадените обучителни материали по проекта, да разпространи актуална информация за семейния бизнес в България и на Европейско ниво, да разгледа предизвикателствата, пред които е изправен той в процеса на унаследяване и как успешно новото поколение да застане на управленския пост и да надгради наследеното.

Учебните материали по проекта са резултат от съвместно изследване и разработка на партньорите в проекта, внасяйки аспекти на семейния бизнес от България, Гърция, Испания, Германия и Кипър.  Координатор и водещ партньор по проекта е   Ямболската търговско-промишлена палата (ЯТПП).

Семейният бизнес е една от най-старите форми на осъществяване на бизнес. Днес той не е просто в основата на частния сектор, а поддържа цели икономики. В Европейския съюз семейните предприятия съставляват повече от 60% от всички фирми, а освен това представляват 40% – 50% от общата заетост.Процесът на трансфер и приемственост в или извън семейството е изключително решителна фаза от съществуването на едно семейно предприятие. Според последните проучвания, наследяването на семейния бизнес се проваля в 60% от случаите, поради недобра комуникация в семейството, а не поради провали, произтичащи от професионални грешки в областта на счетоводството, правното и финансово-консултантското планиране или поради правни разпоредби относно прехвърлянето на предприятия. В същото време, подкрепата и консултирането в сферата на бизнес трансферите се фокусират твърде много върху техническите и законодателните въпроси.

С уважение,

Стойчо Стойчев

Председател на УС на Ямболска търговско-промишлена палата