Конференция за интеграционните образователни политики

На 30.05.2019 г. от 15:00 часа, в залата на Община „Тунджа“ ще се проведе конференция на тема „Интеграционните образователни политики на община „Тунджа” – проблеми, ползи, предизвикателства и перспективи“, в рамките на Дейност 3 по проект “Заедно с родителите” – иновации в образователната система на община „Тунджа“, Договор № БС 33.17 -1-008/26.09.2018 г., финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Срещата ще започне с награждаване на участниците в конкурс за литературна творба и детска рисунка на тема: „Заедно с родителите“, като част от изпълнението на Дейност 10.