Контейнери за стари дрехи и обувки вече са поставени в Ямбол

Контейнери за разделно събиране на текстилни продукти вече са монтирани в Ямбол. В тях може да се изхвърлят и обувки, хавлиени кърпи, пердета, завеси, както и други изделия от текстил или кожа. Новите съдове са поставени на шест места, като повечето са разположени в близост до големи търговски вериги: ул. „Арда“ 7, ул. „Руен“, в ж.к. „Златен Рог“ до блок 5, ж.к. „Диана“ 187 и на площад „Страшимир Кринчев“ в квартал „Каргон“. 

Контейнерите са с вместимост от 1,3 куб. м. На фронталната им част ясно е описан начинът на употреба. Важно изискване е всички ненужни текстилни или кожени предмети да бъдат предварително опаковани в затворена торба. Забранено е изхвърлянето на всякакви други видове отпадъци (сред които пластмаса, стъкло, метал, хартия и др.) в контейнерите.

Съдовете ще се обслужват веднъж седмично. Въвеждането на новата система от специализирани съдове за разделно събиране на ненужни дрехи и обувки ще помогне за затварянето на жизнения им цикъл по екологичен начин и така те ще бъдат рециклирани или използвани отново. Община Ямбол призовава гражданите да не разпиляват или замърсяват пространството около контейнерите.