Контейнерите в Ямбол с нова визия

Пробен монтаж на преградни съоръжения на контейнерите в града започна община Ямбол. Целта е контейнерите да изглеждат по-естетично.  Монтажът, преградите и мострите са направени от служители на общината, а идеята е взаимствана от други държави в Европа. 
При одобрение от страна на гражданите ще започне поетапно монтиране на преградни съоръжения в други райони на града.