Консултативни срещи за ключови ръководни кадри провежда БЧК – Ямбол

sdr
От средата на месец октомври 2023г. Ямболската червенокръстка организация провежда поредица от консултативни срещи и обучения за ключови ръководни кадри на дружествено ниво в структурата на БЧК – Ямбол, като първата бе с председателите на дружества на БЧК към Общинската организация в град Ямбол.
Основната цел е подготовка за провеждане на отчетна кампания 2023/2024г., чрез предоставяне на необходимата информация, указания, насоки за изготвяне на отчетните материали и други организационни документи, в съответствие с Устава на БЧК и Инструкцията за нейното провеждане.
Инж. Митко Филипов, Директор и Добриела Праматарова, специалист в секретариата на Областния съвет на БЧК – Ямбол запознаха представителите на дружествените ръководства с основните изисквания и процедури при подготовката на отчетните събрания и задължителната документация, срокове за изпълнение, отчитане и други важни въпроси, свързани с осъществяването на Общите събрания на различните организационни нива.
В дневния ред на консултативните срещи са включени теми, свързани с моментното състояние на общинските организации на БЧК, активността на доброволците, включени в различни инициативи, приносът им за подкрепа на уязвимите общности и възможностите за привличане на нови доброволци.
Всички консултативни срещи и обучения се провеждат с активното участие на председателите на Общинските ръководства на БЧК в петте общини на област Ямбол.
sdr