Консултативна среща 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

         Във връзка с предстоящото стартиране на отчетно-изборна кампания 2016/2017г. в системата на БЧК, на 12 октомври 2016г. в сградата на БЧК-Ямбол се проведе първата Консултативна среща с Общинското ръководство на Ямболската червенокръстка организация. Участие в нея взеха председателите и зам.-председателите на деветнадесет дружества на БЧК,  функциониращи на територията на град Ямбол. Срещата премина под ръководството на г-жа Иванка Георгиева-председател на Общинския съвет на БЧК-Ямбол.      

   В дневния ред на срещата бяха включени теми, свързани с моментното състояние на общинската организация и функциониращите към нея дружество. Добриела Праматарова-специалист „Организационно развитие” в областната организация на БЧК, запозна участниците с   Инструкцията за провеждане на отчетно-изборна кампания 2016/2017г. и основните изисквания за нейното провеждане – процедури, законност, подготовка на отчетната документация, срокове за изпълнение и отчитане и др.        

Изготвен бе график за провеждане на събранията на дружествено ниво, който предстои да бъде утвърден на заседание на Общинското ръководство на БЧК-Ямбол. Обсъдена бе и датата – 5-ти декември – Световен ден на доброволеца, като най-подходяща за провеждане на отчетно-изборното събрание на Общинската организация на БЧК-Ямбол.      

     До 25 октомври 2016г. предстои да се проведат консултативни срещи и с Общинските ръководства на БЧК – Тунджа, Стралджа, Елхово и Болярово.         

 

                         Добриела Праматарова    

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA