Консервативен и балансиран е предложеният проекто-бюджет на община Ямбол и общинските съветници от ПП ГЕРБ принципно го подкрепят

Преди едно от най-важните заседания на Общински съвет Ямбол, когато ще бъде обсъден и подложен на гласуване бюджетът на Община Ямбол, на брифинг общинските съветници от ПП ГЕРБ изразиха своята позиция и виждане относно направеното предложение.

„Оценяваме предложеният от кмета проекто-бюджет на община Ямбол като консервативен и балансиран и това ни дава основания, като отговорна политическа сила, принципно да го подкрепим“, това каза председателят на групата съветници на ПП ГЕРБ в ОбС Ямбол Александър Стойков. Заедно с общинските съветници Явор Брънков, Татяна Петкова и Емилия Кремъкова представиха някой от вижданията и предложенията на политическата партия за развитие на града, чрез инструментите на бюджета.

„Много е лесно да отправим критики и несъгласия с така предложения бюджет, но ние предпочитаме градивно да говорим за възможности. Все пак това е първи бюджет на екипа на кмета Валентин Ревански. За нас е по-важно да говорим за конкретни идеи, конкретни проекти, които да бъдат заложени и да се реализират чрез бюджета, каза още Стойков, още повече, че виждаме и продължение на някой политики и конкретни проекти, подкрепени в миналия мандат от общинските съветници на ПП ГЕРБ“.

Явор Брънков представи именно проектите в развитие за община Ямбол, които са преходни от миналия мандат. Става дума за вече проектирани и включени за реализация идеи. В това число изграждане на кръгови кръстовища на улиците „Милин камък“, „Битоля“, до бензиностанция ШЕЛ, изграждане на връзка от гробищния парк към главния път. Тези проекти са заложени в бюджет 2020 в частта на капиталовите разходи от собствени приходи. Няколко конкретни идеи за включване в бюджета предлагат от ПП ГЕРБ. Да бъдат предвидени средства за проектирането на изкуствено футболно игрище на територията на ПГЗ „Христо Ботев“. Средствата, необходими за този обект възлизат на 10 000 лева. Второто предложение е свързано с осигуряване на климатици необходими за отопление на залата за тренировки по танци в младежки дом „Георги Братанов“ . Предлага се в бюджета да залегнат 20 000 лева, за изграждане на детска площадка в квартал Каргон на улица „Козлодуй“ и „Лом“ в двора на бившето ОДК. Изграждане на детска площадка на стойност 6 000 лева, пред блок 82 на улица „Крали Марко“. „Това са преди всичко проекти насочени към децата, младежите и спорта“, каза Емилия Кремъкова.

„Виждаме приемственост в бюджета и се надяваме да се запази, с така предложените параметри и дейности, финансовата стабилност на общината“, каза в заключение председателят на групата съветници на ПП ГЕРБ Ямбол Александър Стойков.