Конкурс за шеф на ОДК

Община Ямбол обяви конкурс за длъжността Директор на Общински детски комплекс. Срокът за подаване на документи изтича на 19.11.2016г. Първото изискване към кандидатите е да имат висше образование  с профил „Педагогика“ и степен бакалавър или магистър. За предимство се счита владеенето на чужд език и компютърната грамотност. 

    Желаещите да заемат длъжността трябва да представят и мотивационно писмо, в което да посочат нагласите и очакванията си. Останалите документи, както и подробности за конкурса могат да се видят на официалния сайт на община Ямбол. 

%d0%be%d0%b4%d0%ba