Конкурс за училищен медицински специалист

Община Ямбол търси медицински специалист в училищното и детското здравеопазване на територията на общината. Документисе си кандидатите могат да подадат до 17 януари в Центъра за административно обслужване. 

   Минималното и зискване към длъжността е диплом за висше образование и най-малко 1 година професионален опит. Конкурсът е в два етапа – по документи и събеседване. 

   Образец от заявлението за кандидатстване може да се получи от ЦАО или да се изтегли от сайта на община Ямбол. Там има и подробна информация за изискванията и необходимите документи.