Конкурс за рисунка ”Празник в моя град”

СТАТУТ НА КОНКУРС ЗА РИСУНКА ”ПРАЗНИК В МОЯ ГРАД”
Организатори на конкурса за рисунка ”Празник в моя град” са: Община Ямбол, Младежки културен център ”Георги Братанов” – Ямбол.
Целта на конкурса е да се насочи вниманието на младите художници към големите общочовешки празници в родния град.
В конкурса могат да участват деца и учащи се, разделени в четири възрастови групи:
А група – деца на възраст от 4 до 6 години
Б група – ученици от 7 до 10 години
В група – ученици от 11 до 15 години
Г група – ученици от 16 до 19 години
Няма ограничения за техниката на изпълнение на творбите.
Формат на рисунките – по възрастови групи, както следва:
А група – формат А4
Б група – формат А4
В група – формат А3
Г група – формат А3
Срок за предаване на Вашите творби – 14. 06. 2021 год. Журито ще бъде съставено от професионалисти в съответната област за селекция на участниците.
Награждаването на класиралите се творби ще бъде на 21. 06. 2021 год. от 14.30 часа в Младежки културен център „Г.Братанов“.
Ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда за всяка от групите. С наградените творби ще бъде аранжирана изложба във фоайето на Младежки културен център ”Георги Братанов” – Ямбол. Творбите не се връщат.