Конкурс за рисунка „Нашето знаме, гордост и чест”

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ЯМБОЛ С ПОДКРЕПАТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ
обявява
КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „Нашето знаме, гордост и чест”
посветен на 140 години от освобождението на България от османско владичество.


Основна цел на конкурса: 1. Браилското знаме, дело на ямболския преселник Иван Параскевов и неговата 14-годишна дъщеря Стилияна, първообраз на българското национално знаме 2. Да преоткрием любородството на възрожденските ни предци и героите на нашето Освобождение
Участници: В конкурса могат да участват деца от подготвителните групи и ученици от I до IV клас.
Размер на рисунката: 30/20 см
Материали и техники: без ограничение.
Изисквания към рисунката:
 Да е продукт на индивидуално творчество
 Да е надписана на гърба в долния ляв ъгъл със следните данни за автора: име, възраст, група/клас, детска градина/училище, населено място, телефон за връзка.
Критерии за оценка:
 Идея на рисунката, композиция, цветово решение,адекватно използване на изобразителни техники, оригиналност и творчество на подхода към темата, цялостно изпълнение.
Краен срок за изпращане: 20.02.2018 г.
Адрес за изпращане: Регионален исторически музей, ул. „Бяло море” 2, гр. Ямбол, за конкурса.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта на музея.
Награждаването на победителите ще се състои на 27.02. 2018 г.
Има осигурен награден фонд.
УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!