КОНКУРС ЗА РИСУНКА „МОЯТА КУКЕРЛАНДИЯ – НАРИСУВАЙ МИ КУКЕР”

НЧ“СЪГЛАСИЕ 1862″- ЯМБОЛ
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА РИСУНКА
„МОЯТА КУКЕРЛАНДИЯ – НАРИСУВАЙ МИ КУКЕР”
СТАТУТ
ЦЕЛ НА КОНКУРСА:
1. Възпитава в родолюбие чрез изучаване културните традиции на българския народ -зимни и пролетни празници, маскарадни игри.
2. Провокиране на творчески прояви в областта на изобразителното изкуство.
3. Вдъхновяване за откривателска и краеведческа дейност.
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. Конкурсът се провежда всяка година в гр.Ямбол като инициатива на НЧ”Съгласие-1862” град Ямбол със съдействието на ОЦИИД с.Кабиле и е част от Международния Маскараден фестивал „Кукерландия”, организиран от Община Ямбол и Община Тунджа.
2. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив. Конкурсните работи не подлежат на връщане.
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА:
1. Място на провеждане: гр.Ямбол, НЧ”Съгласие 1862”
2. Срок за представяне на творбите – до 05.03. 2021г.
3.Участници в конкурса:
Конкурсът е отворен за всички индивидуални участници от читалища, ЦРД, училища, студия, клубове, школи и др.
4. Възрастови категории за конкурса:
І възрастова група – участници от І до ІV клас
ІІ възрастова група – участници от V до VІІІ клас
5.Техники:
Използват се всички видове рисувателни техники върху картон.
6. ВАЖНО: Формат на рисунките – САМО 35/50см.
7. Тема:
Темата е свободна, отговаряща на мотото на конкурса „Моята Кукерландия – Нарисувай ми кукер”.
8. Оценяване:
За участие в конкурса се допускат рисунки, на гърба на които има следната информация: име и фамилия на участника, институция, клас, телефон.
Творбите се оценяват от компетентно жури.
Критерии – композиция, оригиналност, техническо изпълнение.
9. Награден фонд:
Награди от организаторите и спонсорите за 1,2 и 3 място и в двете възрастови групи на конкурса.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 12.03.2021 година на FB- страницата на НЧ”Съгласие 1862”, а наградите ще бъдат изпратени по пощата на посочен от победителите адрес.
10.Адрес за подаване на творбите:
По пощата на адрес: гр. Ямбол 8600, ул. „Г.С.Раковски”№20 или на място в канцеларията на НЧ ”Съгласие 1862” – за конкурса ”Моята Кукерландия – Нарисувай ми кукер”.
За повече информация: НЧ”Съгласие 1862”-Ямбол тел./факс 046664127; тел.046664126