Конкурс за рисунка „Моята Кукерландия – нарисувай ми кукер“ – резултати

Близо 300 участници от 22 общини в странана се включиха в конкурса „Моята Кукерландия – нарисувай ми кукер”, който НЧ”Съгласие 1862” организира за поредна година като част от Маскарадния фестивал „Кукерландия”.  В конкурсната надпревара участваха 282 рисунки, от които 227 в първа и 55 във втора възрастова група. Жури с председател Петър Тепсизов и членове Мариана Капралова и Соня Стефанова от Художествена галерия „Жорж Папазов” определи победителите и селектира рисунките, които да участват в изложбата. При избора отпаднаха 132 от тях.  По регламент рисунките трябва да отговарят на определен размер, което беше причина и още 55 получени творби да не бъдат включени в класирането. Отпаднаха и  участниците извън посочените по регламент  възрастови групи.

   Тази година рисунки за конкурса пристигнаха от градовете Пловдив, Русе, Карнобат, Сливен, Сунгурларе, Търговища, Варна, Попово, Шумен, Стралджа, Добрич, Силистра, Несебър, София, Стара Загора, Ахтопол, Бургас, Плевен, Тутракан, Приморски, Ямбол и община „Тунджа”. Творбите вече са подредени в изложба във фоайето на читалището.

„При подбора на рисунките в конкурса „Моята Кукерландия – Нарисувай ми кукер” се фокусирахме върху тези, които отговаряха максимално на регламента.

За нас беше важно пресъздаването на атмосферата на празника. Според възрастта на младите автори, както композиционно, така и като техника, разнообразието беше голямо.

Избрахме за победители отличаващите се с атрактивност и сила на посланието творби.

Конкурсът „Моята Кукерландия – Нарисувай ми кукер” на НЧ „Съгласие 1862” Ямбол ни даде възможност да погледнем на Маскарадния фестивал през очите на най-младите ни колеги!

 Благодарим на всички участници за труда и вдъхновението! Пожелаваме им нови творчески успехи!”, коментираха членовете на журито.

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 09 март 2021 год.,жури в състав:

Петър Тепсизов – председател на журито и членове

Мариана Капралова и Соня Стефанова – уредници в ХГ”Ж.Папазов” гр.Ямбол, след като разгледа постъпилите общо 282  творби на участниците в конкурса за млади художници „Моята Кукерландия”,

 

присъди следните награди:

 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  /І – ІV клас/:

 

І награда: Елина Василева – ІІ клас, ОЦИИД“Тунджа“ с.Кабиле

        

                 Ния Томешакова – ІV клас, ЦПЛР  гр.София

 

ІІ награда: Весела Христова – ІІ клас, ОДК гр.Търговище

 

                 Мария Тодорова – ІV клас, ОЦИИД „Тунджа“ с.Кабиле

 

                 Мая Петкова – ІІ клас,ОУ“Л.Каравелов“ гр.Ямбол

 

ІІІ награда : Калина Михайлова – ІV клас,Ателие“Приказен свят“ гр.София

 

                   Даниел Йорданов – ІІІ клас, ОУ“Хр.Смирненски“ гр.Ямбол

 

Поощрителни награди: Йоан Илиев – І клас, СУ“Св.Климент Охридски“ гр.Добрич

 

                  Герика Тодорова –ІІ клас, ОУ“П.Р.Славейков“ гр.Ямбол

 

                  Константин Станчев – ІV клас, ОЦИИД“Тунжа“ с.Кабиле

 

 

 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА / V – VІІІ клас/:

 

І награда:  Божидара Гичева – VІІ клас,Х ОУ“Алеко Константинов“ гр.Перник

 

ІІ награда: Владислав Илиев –   VІ клас,Ателие“Приказен свят“ гр.София

 

                   Мадлен Илиева – VІІ клас, Школа „Слънце“ гр.Ямбол

 

ІІІ награда: Виктория Георгиева –VІ клас,СУ“Св.Климент Охридски“ гр.Ямбол

 

Поощрителни награди:

 

Мария Тодорова – VІ  клас, ОЦИИД“Тунджа“ с.Кабиле

 

Стефан Видев – VІ клас, 2 ОУ“П.Р.Славейков“ гр.Ст.Загора

 

 

ЖУРИ:      

П.Тепсизов

М.Капралова

 С.Стефанова