Конкурс за рисунка „Моята Кукерландия – нарисувай ми кукер“

СТАТУТ

 

ЦЕЛ НА КОНКУРСА:

 1. Възпитава в родолюбие чрез изучаване културните традиции на българския народ-зимни и пролетни празници,маскарадни игри.
 2. Провокиране на творчески прояви в областта на изобразителното изкуство.
 3. Вдъхновяване за откривателска и краеведческа дейност.

 

 

 ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 1. Конкурсът се провежда всяка година в гр.Ямбол като инициатива на НЧ”Съгласие-1862” град Ямбол със съдействието на ОЦИИД с.Кабиле и е част от Международния Маскараден фестивал „Кукерландия”, организиран от Община Ямбол и Община Тунджа.
 2. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив. Конкурсните работи не подлежат на връщане.

  

 

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА:

 1. Място на провеждане: гр.Ямбол, НЧ”Съгласие 1862”
 2. Срок за представяне на творбите – до 21 февруари 2020г.

3.Участници в конкурса:

Конкурсът е отворен за всички индивидуални участници от читалища, ЦРД,училища, студия ,клубове, школи и др.

 1. Възрастови категории за конкурса:

І възрастова група –  участници от І до ІV клас

ІІ възрастова група –  участници от V до VІІІ клас

5.Техники:

Използват се всички  видове рисувателни техники върху картон.

 1. Формат на рисунките: минимален 21/30см, максимален 35/50см.
 2. Тема:

Темата е свободна, отговаряща на мотото на конкурса „Моята Кукерландия – Нарисувай ми кукер”.

 1. Оценяване:

За участие в конкурса се допускат  рисунки,на гърба на които  има следната информация: име и фамилия на участника, институция, клас, телефон.

Творбите се оценяват от компетентно жури.

Критерии – композиция, оригиналност,техническо изпълнение.

 1. Награден фонд:

Награди от организаторите и спонсорите за 1,2 и 3 място и в двете възрастови групи на конкурса.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 27 февруари 2020 година от 17 часа, в НЧ”Съгласие 1862”гр.Ямбол.

10.Адрес за подаване на творбите:

гр. Ямбол, ул. „Г.С.Раковски”№20, НЧ ”Съгласие 1862” – за конкурса ”Моята Кукерландия”.

Email:saglasie_jambol@abv.bg

За повече информация: НЧ”Съгласие 1862”-Ямбол тел./факс 046664127; тел.046664126