Конкурс за разследващи полицаи е стартирал за ОДМВР-Ямбол

Документи по конкурсната процедура ще се приемат до 23 януари включително

На основание МЗ 8121К-5105 от 20.12.2016 г. за Областна дирекция на МВР – Ямбол е обявен конкурс за назначаване на държавна служба за шест вакантни изпълнителски длъжности – младши разследващ полицай/ старши разследващ полицай, за които не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка. 

Кандидатите трябва да са дееспособни физически лица, с българско гражданство, да не са осъждани, да не са привлечени като обвиняеми и да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер. Те трябва да имат висше образование с минимална образователно – квалификационна степен “магистър” с професионално направление право/ национална сигурност, да са клинично здрави и да не страдат от психични заболявания.

 Подробна информация за конкурсната  процедура и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет страниците на ОДМВР-Ямбол и ДЧР-МВР, както и на място в ОДМВР-Ямбол.

 Татяна Павлова