Конкурс за озвучител

   Общинско предприятие „Туризъм и култура“ напомня, че изтича срокът за подаване на документи по обявения конкурс за длъжността „Специалист – озвучаване и логистика“ в Културно-информационен център Безистен. Желаещите да заемат длъжността трябва да подадат своите документи до 10 януари 2020г. в стая 404 на община Ямбол. Едни от изискванията към кандидатите е да притежават технически умения за работа с озвучителна техника, както и компютърна грамотност. 

   Подробности за конкурса може да откриете в раздел Актуално на официалната страница на община Ямбол  https://yambol.bg/