Конкурс за мултимедиен проект, есе и рисунка

Община Стралджа кани учениците от училищата в общината да се включат активно в Конкурс за мултимедиен проект, есе и рисунка посветен на 143 години от Освобождението на България.
Според Статута участниците ще бъдат разделени в три възрастови групи в трите раздела:
Раздел 1: Мултимедийна презентация
– пети – седми клас
– осми – дванадесети клас
Раздел 2: Есе
– пети – седми клас
– осми – дванадесети клас
Раздел 3: Рисунка
– първи – четвърти клас
– пети – седми клас
– осми – дванадесети клас
Изискването е за индивидуално участие като всеки има право да се състезава само с по една творба във всеки раздел.
Всяка творба трябва да бъде придружена от данни за участника: трите имена, клас, име на учебното заведение и ръководител.
Във всяка възрастова група ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда.
Краен срок за предаване на творбите: 22.02.2021г. до 16,30ч. в Общинска администрация, стая № 14.
Наградите и грамотите ще бъдат изпращани до директорите на учебните заведения.
Включете се в конкурса! Покажете интерес към историята на Родината, познаване на историческите личности! Изненадайте с творческо въображение! Докажете родолюбие, признателност, патриотизъм!
Очакваме творбите ви!