Конкурс „За доброто сред нас“

По инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община „Тунджа“ стартира конкурс за толерантност и доброта под надслов „За доброто сред нас“.

Конкурсът е свързан с две дати от международния правозащитен календар: 13 ноември – Световен ден на добротата и 16 ноември – Световен ден на толерантността. Той е насочен към ученици от община „Тунджа“, които вярват, че добротата и толерантността са важни неща в живота, които правят хората по-човечни. Своята позиция децата могат да изразят чрез кратко послание, стих, приказка, есе, рисунка, снимка, презентация, случка от ежедневието.

Творбите (индивидуални и колективни) за участие в конкурса се представят в сградата на общинска администрация „Тунджа“ – гр. Ямбол, пл. „Освобождение” 1, ет.2, стая 204 – Цветанка Алексиева до 05.12.2016 година.

1