Конкурс за директор на Художествена галерия „Жорж Папазов“ обяви община Ямбол

    Конкурс за директор на Художествена галерия „Жорж Папазов“ обяви община Ямбол. Срокът за заемане на поста е 5 години.

    Кандидатите за мястото трябва да имат магистърска степен в направление теория на изкуствата и изобразително изкуство, да притежават поне 3 години професионален опит, да имат организационни умения и нагласа за работа в екип. Научните степени, чуждите езици и компютърната грамотност, както и опита в областта на музейното дело и опазването на културното наследство и разработването на проекти ще се счита за предимство. 

   Конкурсът ще се проведе в два етапа – защита на коцепция за дейността на художествената галерия за период от 5 години и събеседване. 

    Документи се подават до 5 март 2024г. в Центъра за административно обслужване на община Ямбол. Подробности на електронната страница на общината – www.yambol.bg, раздел „Актуално“.