Конкурс за директор на „УТС“ в община Ямбол

До петък, 13 август, продължава проема на документи по обявения от община Ямбол конкурс за директор  на Дирекция „Устройство на територията и строителството“. Кандидатите за свободната позиция трябва да имат висше образование, степен магистър в направление „Архитектура, строителство и геодезия“ и поне 4 години стаж по специалността, е записано в условията на конкурса. Той ще премине в два етапа – тест за проверка на знанията в професионалната област и интервю. Като основна заплата е посочена сумата от 1400лв. 

   Документи се подават до 13 август в Центъра за административни услуги на община Ямбол. Подробности за необходимите формуляри може да се намерят на официалната страница на общината.