Конкурс „Засадих моето цвете“

РЕГЛАМЕНТ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Общи положения
Конкурсът „„ЗАСАДИХ МОЕТО ЦВЕТЕ“ се организира от Астрономическа обсерватория и планетариум Ямбол по повод 50 години от честването на Деня на Земята .
2. Срок за провеждане на конкурса: 22 април – 15 май 2020 г.
3. Цели:
• Да привлече вниманието на учениците към проблемите по опазване на околната среда.
• Да онагледи идеята за осмисляне на времето в извънредната ситуация.
• Да създаде навици учениците да се грижат и поддържат цветята.
. Да увеличи отговорността на децата и учениците към естетизиране на средата, в която живеят.
4. Условия за участие.
• В конкурса могат да участват деца и ученици от първи до десети клас, разделени в две възрастови групи:
Първа група: I –VII клас
Втора група: VIII-X клас
• Всеки ученик трябва да посади и отгледа по свой избор едно цвете, билка, подправка и др.
• Да събере информация за своя избор и подготви представяне в размер до 150 думи.
• Да направи три снимки: в начален, междинен и краен етап.
6. Всички участниците ще получат сертификати . След журиране най-добрите ще бъдат наградени и ще участват в традиционния „Парад на природните науки – докосни науката с нас”.
5. Срок за представяне:
15 май 2020г.
Адрес:
naop_yambol@mail.bg
Очакваме: 3 снимки и представяне на идеята до 150 думи
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, РАЗЧИТАМЕ НА ВАШЕТО СЪДЕЙСТВИЕ !