Компостираща инсталация за биоразградими отпадъци в близост до Ямбол беше открита с тържествен водосвет

В 11:30 часа на 19 януари 2022 година, сряда, с водосвет, отслужен от свещеноиконом Георги, започна официалната церемония за откриване на обект „Компостираща инсталация“ в град Ямбол.

Модерната система е изградена по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

Проектът е одобрен през 2019 година, договорът е сключен на 3 юли същата година.

Сред присъстващите на  събитието бяха областният управител на област Ямбол Васил Александров, председателят на Общински съвет – Ямбол Антон Шиков, общински съветници, заместник-кметът на Ямбол Михаил Керемидчиев, заместник-кметът на община Тунджа Светозар Грозев, Аглика Георгиева от Дружество по Закона за задълженията и договорите „Зелено строителство – Ямбол“ – гр. София, изпълнител на инженеринга и авторски надзор по проекта, Стоян Пенев от „Аква Конструкшън“ ЕООД, изпълнител на строителните дейности.

Обектът беше открит от кмета на община Ямбол Валентин Ревански. Той изказа искрена благодарност към всички, които със своята компетентност, труд и енергия са допринесли за реализирането на този проект. „Ефектът от тази инсталация ще бъде усетен от жителите на Ямбол на малко по-късен етап. Сега сме изправени пред още едно сериозно предизвикателство – експлоатацията, поддръжката на тази компостираща инсталация, която е възложена на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт“. Разчитам на служителите да работят и да полагат всички усилия за поддръжката и безпроблемната работа на това модерно съоръжение“, допълни още Ревански.

Аглика Георгиева, представляваща изпълнителя на инженеринга и авторския надзор по проекта, сподели пред гостите на събитието: „Този проект  беше едно огромно предизвикателство за нас заради необходимостта да съчетаем и интерпертираме максимално нови технологии и добри практики, които в процеса на експлоатацията да дадат възможност на Община Ямбол да покрие заложените високи цели при биоразградимите отпадъци.“

Трикольорната лента бе тържествено прерязана от Валентин Ревански и Аглика Георгиева.

Официалната церемония беше предшествана от заключителна пресконференция по проекта, която се проведе в конферентната зала на хотел „Диана палас“. Медии и граждани бяха запознати с основните проектни цели, финансиране и постигнатите резултати. 

Общият размер на инвестицията е 3 702 737, 60 лева. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ осигурява чрез Европейския фонд за регионално развитие 2 166 963,78 лева, държавният бюджет на Република България гарантира 382 405,37 лева безвъзмездна помощ. Финансовият принос на Община Ямбол е 1 153 368, 45 лева.

Основната цел на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци.

Компостиращата инсталация е изградена в местността Гол баир, която се намира в землището на село Хаджидимитрово, община Тунджа, област Ямбол, разположена до Регионалното депо за неопасни отпадъци.

Съоръженията и довеждащата инфраструктура са изградени на терен с обща площ от 8 000 квадратни метра и с предвиден капацитет 2400 тона годишно. По проекта са закупени контейнери и сметоизвозваща техника. Инсталацията ще приема и обработва разделно събрани зелени и дървесни отпадъци и ще намали количеството депонирани битови отпадъци в Ямбол.

Пресцентър Община Ямбол