Комисията по заетост съгласува предложението за държавен план-прием за 2019/2020г. в област Ямбол

Планираните профилирани и професионални паралелки в областта са 45 за 1129 ученици

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие съгласува държавния план-прием на област Ямбол в 8 клас по профили и професии в професионалните и профилираните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво за учебната 2019/2020 година.

Планираните профилирани и професионални паралелки в област Ямбол са 45 за 1129 ученици. Според експертите на Регионално управление на образованието Ямбол паралелките, професиите и специалностите са съобразени с политиката на Министерство на образованието за развитие на професионалното и профилирано образование.

Една е новата професия, която се предлага в новия държавен план-прием за следващата учебна година. За първа година професионална паралелка да има в Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ Ямбол. Там ще се предлага прием по професията „екскурзовод“.

Комисията по заетост подкрепи и приема на ученици в две паралелки в 5 клас в Природо-математическа гимназия „Атанас Радев“ Ямбол. Следващата учебна година училището ще може да приеме 52 деца за обучение в 5 клас.

По време на заседанието на Комисията по заетост представители на работодателските организации, бизнеса и синдикатите отново призоваха институциите управляващи образованието в областта и директорите на училища да съобразяват повече предлаганите професии и обучението на специалисти с търсенето на пазара на труда и новите изисквания.