Комисията по заетост, обсъди и представи държавния план-прием за новата учебна година

Комисията по заетост, обсъди и представи държавния план-прием за новата учебна година 2021/2022 в област Ямбол. Регионалното управление на образованието Ямбол представи данните по общини, броя на новите паралелки, както и броя на ученици в професионални, профилирани и средни училища след 8 клас.

Членовете на комисията съгласуваха държавния план-прием, който бе приет с пълно единодушие. Представените данни за брой ученици в 7 клас, предложенията за прием в 8 клас може да видите в приложените схеми.