Коледен благотворителен базар

Във връзка с реализиране на основните насоки за работа на БМЧК през 2017г., а именно подпомагане на социално уязвими деца от обществото, БМЧК – Ямбол проведе  Коледен благотворителен базар. По време на базара се разпродаваха ръчно изработени картички от доброволците на БМЧК и сувенири. Събраните средства в касичката на БЧК са в размер на 383 лв. и ще бъдат предоставени на социално уязвими деца за задоволяване на основни техни потребности.