Коефицентът на заетост в областта расте

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ямбол е 46.7 хил., от които 27.1 хил. са мъже, а 19.5 хил. са жени. В сравнение със същото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 1.5%.

Коефициентът на заетост в област Ямбол през второто тримесечие на 2019 г. е 46.4% (при 54.7% за страната), съответно 55.5% за мъжете и 37.8% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. този коефициент нараства с 1.4 процентни пункта, при мъжете – с 3.0 процентни пункта, докато при жените той намалява с 0.1 процентни пункта. По коефициент на заетост област Ямбол се нарежда на двадесет и второ място в страната след област Плевен и преди област Ловеч.

През второто тримесечие на 2019 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 45.0 хил., като 26.1 хил. от тях са мъже, а 18.9 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група намалява с 0.2% спрямо същия период на предходната година.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 62.6%, съответно 70.5% за мъжете и 54.1% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. този коефициент се увеличава с 1.4 процентни пункта, при мъжете – с 3.6 процентни пункта, докато при жените той намалява с 1.0 процентен пункт.

Стела Вангелова

Главен експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

Териториално статистическо бюро – Югоизток