Кметът на Ямбол провери напредъка на дейностите по саниране на блок № 19 на бул. „Димитър Благоев“

По време на инспекцията кметът Георги Славов бе придружен от директора на строителната дирекция в община Ямбол инж. Радостин Евтимов, проектанта на обекта арх. Сотир Камбуров и представители на фирмата-изпълнител „Инком ПВ“.

        При срещата си с кмета жителите от блока изразиха своето задоволство от стартиралите дейности по прилагане енергийно ефективните мерки и похвалиха работата на строителя за качествено извършване на предвидените дейности. Те  изразиха желание след приключване на санирането да бъде разширен и преасфалтиран паркинга от северната страна на блока. Обсъдени бяха и допълнителни мерки по благоустрояване на района, свързани с ремонт на тротоарната настилка от южната страна на жилищната сграда.

          На вниманието на кмета бе поставено искане за  допълнителни контейнери за изхвърляне на стари мебели, както и засилване на контрола върху дейността на кабелните оператори, които според хората от блока нерегламентирано монтират своята мрежа и рушат конструкцията на съоръжението.

         Санирането на жилищния блок трябва да приключи в началото на 2020 година.

В момента, освен по блок 19 на „Д. Благоев“, енергийно ефективни мерки се прилагат и по сградата на бл. 14 в к-с „Хале“. Предстои строително-монтажни работи да стартират и в ж.к. „Диана“, бл. 10, както и на ул. „Стара планина“ № 1.