Кметът на Ямбол Валентин Ревански присъства на срещата на заинтересованите страни по проект BULADAPTECOS в Пловдив

Кметът на град Ямбол Валентин Ревански присъства вчера на срещата на заинтересованите страни по Договор за Техническа помощ при подготовка на интегриран проект BULADAPTECOS – „Екосистемен подход за адаптация към изменението на климата и управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район на България“, провела се в Пловдив. Участие в срещата взеха и кметът на Пловдив Здравко Димитров, министърът на околната среда и водите и заместник-министър председател по климатични политики Борислав Сандов, ръководителят на проекта BULADAPTECOS и директор на Дирекция „ЕУО“ инж. Вяра Колева, изпълнителният директор на Национално сдружение на общините в Република България Силвия Георгиева, кметове на другите общини-партньори и външни експерти.

Община Ямбол, заедно с още девет общини (Казанлък, Белово, Пещера, Родопи, Свиленград, Кърджали, Първомай, Девин  и Пловдив), част от Източнобеломорския речен басейн /ИБРБ/, и компанията „ИнфоЛогика“ ООД, е част от партньорите по проекта.

Целта му е изпълнение на Националната стратегия за адаптация към изменението на климата до 2030г. чрез конкретни дейности в ИБРБ – втория по големина и най-разнообразния в климатично отношение речен басейн в България. Проектът също така ще изгради синергия с управлението на риска от наводнения и ще достигне национален мащаб по отношение повишаване на осведомеността за климатичната адаптация, изграждане на капацитет и работа в мрежа.

В момента в България BULADAPTECOS е единственият интегриран проект за адаптация и изменение на климата. Проектното предложение е в процес на разработване като крайният срок за подаване е 07 април 2022 г.