Кметът на община Ямбол се срещна с кметове и кметски наместници от общините Тунджа и Стралджа по проблема за спирките

Като спекулации и изкуствено нагнетяване на напрежението определи възникналата ситуация със спирките на  междуселищния автобусен транспорт на територията на града кметът на Ямбол Георги Славов. Днес той се разговаря с кметовете и кметските наместници на селата от общините Тунджа и Стралджа. В срещата участва и Дикран Бохосян- ръководител на териториалната структура на  Изпълнителна агенция Автомобилна администрация.

Община Ямбол не е забранявала автобусите да спират на спирките в града, заяви още по време на срещата кметът на Ямбол и допълни, че разписанията в  настоящия им вид са подадени от кметовете на общините Стралджа и Тунджа, с грешни данни и с несъществуващи  и сгрешени спирки, включително със села, които отдавна несъществуват и са заличени, какъвто е случаят със село Кунево, община Тунджа. Голяма част от тези разписания не са адекватни към настоящата ситуация, за което отговорността е изцяло на кметовете на двете общини Тунджа и Стралджа.

В Наредба №2 на Министерството на транспорта е упоменато, че може да се слиза на всички спирки по желание на пътника, но това не е вписано в разписанията нито на община Тунджа, нито на община Стралджа и това според кмета на Ямбол е съществен пропуск.

Качването на автобусите за селата трябва да става само от Автогарата, защото това ще гарантира, че всички пътници ще бъдат обслужени и няма да има правостоящи пътници. Това решение е взето на база на дългогодишно получаване на оплаквания от недоволни граждани, които не са успели да се качат на автобуси по спирките в града, заради липса на места. При наличие на такъв казус, ако автобусът тръгва от Автогара Ямбол, то превозвачът е задължен да осигури необходимите места за наличните пътници. Въпреки това кметът на Ямбол декларира, че ще съгласува съществуването на междинни спирки в града при положение, че това изрично е заявено от кметовете и кметските наместници на селата и тяхното искане е приложено  към искането за съгласуване.