Кметът на Болярово е избран за заместник-председател на РАО „Тракия“

Кметът на Община Болярово Христо Христов бе избран за заместник-председател на Управителния съвет на Регионалната асоциация на общините „Тракия“ преди минути. В предходния мандат той беше член на Управителния съвет.
Днес се провежда Общо събрание асоциацията. В заседанието, което се провежда в чирпанското село Могилино, участва и заместник-кметът Нина Терзиева.
Регионалната асоциация на общини “Тракия” е учредена на 30 юли 1997 година като неправителствено, независимо и доброволно сдружение на общини. Днес това е едно от най-големите по територия и население регионално сдружение на общини в България. В асоциацията членуват 26 общини от 7 административни области. Община Болярово е сред първите, присъединили се след учредяването на РАО „Тракия“ и работи успешно в сътрудничество вече двадесет години с останалите партньори, ще продължи и в бъдеще. /Снимката е от първото за мандат 2023-2027 г. разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО “Тракия”, проведено на 2 февруари 2024 г./.