Кметът Георги Георгиев взе участие в заседание на Националното сдружение на общините

Кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев взе участие в заседание на Управителния съвет на Националното Сдружение на Общините в Република България (НСОРБ). Форумът беше насрочен за 22 ноември 2016 година в град София.

Проектът за дневен ред включваше единадесет точки, като една от най-важните е оценка на резултатите от проведените преговори по проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г., в частта му за общините.

Представителите на Управителния съвет дискутираха резултати от важни срещи на представители на НСОРБ и актуални проблеми на общините от региона.

%d0%b3%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b5%d0%b2