Кметът Валентин Ревански се срещна с граждани на Ямбол

В петък се проведе вторият приемен ден на кмета на община Ямбол Валентин Ревански, по време на който жители споделиха свои проблеми. Кметът бе запознат с лични проблеми на гражданите, както и с трудности, създадени от предното ръководство на община Ямбол. 

„Личните срещи с гражданите на Ямбол са задължителни. Проблемите, които споделят хората са наистина много, особено когато кабинетите на администрацията са били затворени за тях в продължение на 12 години. Извиняваме се на всички, на които се налага да чакат.“, каза кметът на община Ямбол Валентин Ревански.  

Приемни дни ще имат и заместник-кметовете Енчо Керязов и Михаил Керемидчиев, както и секретарят на община Ямбол Кольо Колев.

Приемните дни на кмета са всеки втори и четвърти петък на месеца.

При непредвидени обстоятелства, подалите заявление за прием се уведомяват предварително.

– Записването става в Центъра за услуги и информация в Община Ямбол. 

– Тези, които не могат да бъдат записани в рамките на един приемен ден,  ще бъдат записани за следващия.

– При записване гражданите трябва да съобщават въпроса, който искат да поставят и да предоставят писмени документи по проблема, ако е необходимо и/или разполагат с такива.

– Кметът може да прецени, че поставеният въпрос е от компетентността на неговите заместници и да насочи гражданите за среща със съответния заместник-кмет или директор на дирекция.

– Записването във връзка с назначаване на работа не се препоръчва. Всички свободни работни места в общинска администрация се обявяват на интернет страницата на община Ямбол.

– Граждани, които вече са получили отговор от кмета на поставен от тях въпрос, не следва да бъдат записвани за приемен ден на кмета по същия въпрос.