Кметове и кметски наместници на оперативка в „Тунджа“

Последни ремонти по общинската пътна и улична мрежа ще извърши община „Тунджа“ при първа възможност за полагане на асфалт, съобщи кметът Георги Георгиев на проведената месечна оперативка с кметове и кметски наместници. Планирано е да бъдат асфалтирани участъците Симеоново – до първокласния път I – 7, Окоп – Ханово и улици в Каравелово и Калчево.
В момента тече едномесечно обявяване и обществено обсъждане на такса смет за 44-те тунджански села за 2022 г. Увеличението е различно за всяко населено място, според заявките за кратност на събиране на съдовете на кметовете и кметските наместници. Средно таксата е повишена с 13,4 %.
Увеличението се дължи на завишените с 13 лв. на тон отчисления, които общината трябва да плаща за 2022 г. (от 82 лв./т за 2021 г., за 2022 г. са 95 лв./т) и на по-големия тонаж на отпадъците, които генерират селата, особено след обявяване на пандемията, поясни зам.-кметът Светозар Грозев.
До 5 януари ще се приемат заявки от кметовете и кметските наместници за премахване на храсти и дървета в гробищните паркове, поясни зам.-кметът Татяна Стоева.
Секретарят Галина Иванова обяви, че общината ще започне да налага глоби на политическите партии за непочистени агитационни материали.
Финансовият зам.-кмет Светла Стоянова напомни, че от днес – 30 ноември, се приемат декларации за данъчни облекчения за деца, а зам.-кметът Димитър Димитров за Коледния благотворителен бал на 16 декември и пуснатите в продажба покани.