Класна стая на открито в ПГСГ „Кольо Фичето“

Професионалната гимназия по строителство и геодезия „Кольо Фичето“ – Ямбол взе участие в ежегодния конкурс на Министерството на околната среда и водите в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. През април бяха обявени резултатите. Училището е сред одобрените за 100-процентово финансиране  от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Стойността на проекта е 5000 лв. с ДДС.

В рамките на идващите четири месеца в двора на гимназията ще се изгради класна стая на открито. Там учениците ще провеждат учебните си часове сред природата – една нетрадиционна и приятна обстановка. Едновременно с това новоизграденият кът ще бъде място, където те да наблюдават сезонните промените при различните растителни видове, ще се грижат за тях, ще изпитват удовлетворение от положения труд, ще уважават и оценяват труда на съучениците си.

           До края на октомври с активното доброволно участие на ученици и учители от гимназията ще се монтират беседка тип „Пергола“ и пейки, а също така ще се оформят алеи с настилка от камък “Пясъчник“. Вече започна засаждането на увивни и катерливи растения.

           Най-активни в изпълнението на проекта ще бъдат учениците от специалностите „Геодезия” и „Строителство и архитектура”, които ще помогнат при заснемането на терена, ще участват в дейностите при полагането на новите настилки, при вертикалната планировка, както и при озеленяването на новоизградената класна стая. Лакирането на дървената конструкция на перголата и пейките също ще бъде работа на учениците.

           През цялото времетраене на проекта ще се извършва мониторинг на качеството от специалистите в Професионалната гимназия – инженери и архитект.

           Предстои подписване на договор за финансиране с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, след което стартира същинската работа по проекта.