Катя Георгиева: Трябва да чуем мнението на гражданите

Изказване на председателя на групата съветници от БСП на сесията на 7.06.2019 г.

Уважаеми колеги,

Днес отново сме изправени пред отговорността дали да подкрепим като общински съветници предложение на голяма група граждани, или да неглижираме и високомерно да отхвърлим искането им.

За първи път в демократичната история на Ямбол тези, които са ни избрали, се възползват от правото си да инициират местна гражданска инициатива и ние като съветници не трябва да подминаваме с лека ръка тази гражданска активност.

Внесените подписи са на 3277 граждани. Проверката на ГРАО е установила, че една част от тях не отговарят на изискванията, но ние, като участници в Инициативния комитет за провеждане на Местен референдум за дълга, най-добре знаем как хората понякога не проявяват достатъчна прецизност, за да изпишат коректно и абсолютно точно единния си граждански номер, адреса или имената си в пълнота. Още повече, че в конкретния случай няма граница, която да определя дали е валидна или не гражданската инициатива.

Факт е, че хиляди ямболски граждани са поискали от нас като общински съветници да се произнесем по проблем, който за тях е значим.

Виждаме, че общинска администрация в лицето на заместник-кмета Илиана Бицова е изразила становище, че предложението не е от местно значение, както повелява изискването на чл. 46 ал. 1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Няма тълкувание, или поне на нас не ни е известно, на понятието „въпроси от местно значение”. Ако попитате предимно младите хора, подкрепили местната гражданска инициатива, за тях е въпрос от местно значение дали ще има място за развлечение и забавление, а такива места в нашия град не са чак толкова много и да се възпрепятства съществуването на едно от тях едва ли е най-правилното решение на местната власт.

Посочва се и, че с тази инициатива не могат да се узаконяват незаконни строежи или друг вид обекти и съоръжения по смисъла на ЗУТ, но същите тези преместваеми съоръжения, временни постройки и подобрения, за които се иска да бъдат запазени, не са узаконени сега, защото кметът и неговата администрация възпрепятства издаването на разрешения, нещо което е правила преди години безпроблемно. Т. е. ясно и видно е за всички, че в конкретния случай не става въпрос за принципни решения, а за лично отношение, което е недопустимо да бъде водещо, за да се развива или не един бизнес в града. И ние като общински съветници не бива да ставаме проводници на личното отношение на кмета към конкретни представители на бизнеса.

Искам да ви посоча като пример решението, което Общински съвет взе с вашето мнозинство, колеги от ГЕРБ, на сесията на 28 февруари тази година. Тогава, въпреки нашите предупреждения, че решението не е законно, вие все пак одобрихте предложението на кмета да не се разполагат обекти до одобряване на план-схема за разполагане на преместваеми обекти и рекламни съоръжения, като неразделна част от Подробния устройствен план-План за регулация и застрояване на парк Боровец и виждате, че на първа инстанция Ямболски административен съд е отменил това решение. Той е приел, че са допуснати съществени нарушения, най-важното от които е че нито са потърсени, нито са уведомени засегнатите лица и организации и им е отнето правото да участват като страна и да правят предложения или възражения. С това решение тогава кметът се опита да ни вкара в неговия конфликт и вие приехте неговото предложение, а сега Общински съвет е осъден да плати 3670 лв. разноски и вероятно, както обикновено прави председателят на Общински съвет, ще продължи да обжалва без да е съгласувал с нас дали да го направи, т. е. разноските ще се увеличават.

Ние, съветниците от групата на БСП, ще подкрепим местната гражданска инициатива, за да дадем възможност на кмета и на общинска администрация да коригират поведението си спрямо този проблем, като ги призоваваме да загърбят емоциите си и да проявят разум и принципност, защото за нас е недопустимо бизнесът в Ямбол да зависи от това кого харесва или не кметът на града.

Вярваме, че разумът и желанието да чуем и да се съобразим с мнението на гражданите ще надделеят над емоциите.