Катя Георгиева, председател на групата съветници на БСП: Недопустимо е демонстрираното безразличие към премахването на таксите в детските заведения

Без никакви аргументи, обсъждания и мотиви съветниците на ГЕРБ и осигуряващите им мнозинство гласуваха против предложението на БСП за въвеждане на безплатни такси за детските градини и ясли. „За” предложението бяхме 11 съветници, а „против” – 21, и така то не успя да залегне в Наредбата за местните такси.
За нас демонстрираното безразличие е не само неуважение към гражданите и неглижиране на сериозния социален и демографски проблем, но е и недопустимо отношение към бъдещето на Ямбол.


Точно в правомощията на общинските съветници е да определят местните политики за насърчаване на раждаемостта, за подпомагане на младите семейства и за задържане на младите хора в града. Такава местна политика са премахването на таксите за детските заведения, но явно колегите от ГЕРБ нямат визионерско мислене и не искат да осъзнаят дълбочината на проблема.
Ние сме твърдо убедени, че безплатните детски градини и ясли, са инвестиция с висока възвръщаемост, а не просто разход за общинския бюджет. Ако бъдат въведени, всички деца ще  имат достъп до образование, независимо дали семействата им могат да си го позволят. Родителите им ще могат да работят, а по този начин ще се увеличат трудовите доходи и заетостта. Безспорна е статистиката, че повече години в детската градина водят до по-високи образователни резултати и по-квалифицирана работна ръка, а това ще гарантира и по-добро бъдеще за Ямбол и за неговите граждани.
Водени от директивите как да гласуват, наредени им от кмета на Ямбол и техен политически лидер, съветниците на ГЕРБ не успяха да излязат от наложения им стереотип на поведение и да помислят и осъзнаят как това ще се отрази на Ямбол след години.
Инфраструктурата е важна, добре е около нас да е красиво, но не по-малко важни са и хората, и отношението към тях, защото ако продължаваме да нямаме местна политика към младите семейства, след години няма да има кой да ползва ремонтираната градска среда.
Не приемам и доводите на колегите, изразени в отрицателния им вот, за сравнение с община „Тунджа”.
Факт е, че не само община „Тунджа” е премахнала таксите в детските си заведения, а това изцяло са направили още 13 общини в страната, а други 13 са ги премахнали частично. Не може да бъде аргумент и това, че част от децата на тунджанската община посещават детските градини в Ямбол, още повече, че най-вероятно родителите им работят в града и затова за тях е по-удобно да водят децата си тук.
Нашата отговорност като общински съветници, избрани от гражданите на Ямбол, е да мислим и да решаваме най-доброто за града и за неговите хора и да залагаме политики, които ще гарантират развитието на Ямбол, а няма да го обричат на обезлюдяване.
Затова съм възмутена от безразличието и недалновидността на общинските съветници, гласували безмълвно против, сякаш те нямат позиция какъв искат да бъде Ямбол след десетилетия.