Катя Георгиева: Надяваме се общинските съветници на Ямбол да погледнат загрижено в утрешния ден

Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол 

Предложението на групата съветници на БСП за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, което предвижда отпадане на таксите за детски градини и ясли в нашия град най-сетне ще се гледа на утрешното заседание на Общинския съвет. Припомняме, че четири месеца то събираше прах при Председателя на ОбС, преди д-р Ибришимов да го изпрати на кмета с искане за публикуване на сайта на общината. И така – внесено в началото на месец март, предложението ще се гледа от общинските съветници на 30.10. 2018г. 
Предложението ни си поставя ГОЛЕМИ ЗАДАЧИ: да се обхванат всички деца на територията на общината от най – ранна детска възраст в детските заведения; да се осигури равен достъп до качествено образование, независимо от финансовите възможности на родителите; да се повиши посещаемостта; да се създадат предпоставки за задържане на младите хора в общината, да се подпомогнат семействата с малки деца до 7-годишна възраст; да се насърчи раждаемостта.


Демографската статистика е стряскаща. Ямбол е с характеристики на неблагоприятно демографско и социално-икономическо развитие: от 2010 година до декември миналата година градът е намалял с 6 896 души (средно по 1000 души на година). Сподед данни на НСИ механичният ни прираст за 2017 год. (заселени – изселени) е минус 455. Мисълта за бъдещето на този град и тези данни трябва да ни държат будни и да предприемаме стъпки за решаване на сериозните системни проблеми. Отпадането на таксите в детските заведения е лява стъпка…И, според нас, единствената възможна. Необходима е устойчива, последователно провеждана демографска и социална политика, независимо от политическите промени и конюнктура на общинско ниво. Плахи опити не дават резултати. Нужно е реабилитиране на социалните политики, а не създаване на нови и нови пазарни механизми, рестрикции и орязване на социални програми.
С отпадането на таксите местното управление ще покаже отношение към младите семейства. Областната болница е със затихващи функции, няма лекари, акушери, медицински сестри – децата ни се раждат в Сливен и Бургас. И ако в държавната болница нямаме кой знае какви механизми за влияние, то безплатният достъп до детски градини и ясли е изцяло в правомощията на Общинския съвет.
През месец април, 2017 год. социологическата агенция „Алфа рисърч“ проведе национално-представително проучване, обхващащо 1022 пълнолетни граждани в страната. Трима от всеки четирима анкетирани смятат, че детската градина трябва да е безплатна (64 % твърдят, че семейните им бюджети ще се облекчат; 47% от родителите твърдят, че ще се чувстват подкрепени; 20 % – че ще се увеличи делът на работещите родители).
Жизнената среда в Ямбол не е достатъчна за обезпечаване на положителния естествен прираст на населението на Ямбол. Продължава изселване на младо население, което и занапред ще има неблагоприятно отражение върху сегашното и бъдещото естествено възпроизводство. Според БСП жизнената среда не е само инфраструктура (която е приоритет на ГЕРБ-управлението вече 11 години), а и условия, които местната власт създава. И отпадането на таксите е част от тези условия.
Безплатните детски градинии ясли, според нас, са инвестиция с висока възвращаемост, а не просто разход за общинския бюджет. Всяко дете ще има достъп до образование, независимо дали родителите могат да си го позволят. Ще се увеличат трудовите доходи и заетостта. Повече години в детската градина ще означават и по-високи образователни резултати, повече квалифицирана работна ръка.
Парите откъде – това ще е въпросът, чрез който съветниците от мнозинството ще търсят комфорт, за да не подкрепят нашето предложение. По-важното е да гласуваме решение за безплатни ясли и детски градини, а кметът и екипът му ще направят предложения, които да разгледаме. Но пари в общинския бюджет за такава политика има. Пари има от местните ни приходи (имаме високи данъци и такси за услуги в Ямбол, управляваме и се разпореждаме с общинска собственост). Миналата година държавата финансира 124 бройки за общинска администрация, а общината заложи от бюджета да се дофинансират още 48 бройки, с които общинската администрация достигна 172 бройки (не визираме общински центрове, детските ясли и други подобни дейности). Към тази общинска администрация ни се предложи една втора администрация от 159 бройки – тази на шестте общинските предприятия. Утре, на заседанието, ни се предлага увеличение на администрацията с още 5 бройки. Т.е., пари има. Въпросът е какво ще изберем – администрация или подкрепа за децата и младите семейства на Ямбол. Кметът предлага и актуализация на бюджетната прогноза – администрацията ако иска да работи и я изпълни – пари ще има.
Надяваме се общинските съветници на Ямбол да погледнат загрижено в утрешния ден, да излязат от удобството си да гласуват само предложенията на кмета и да подкрепят нашето предложение за отпадане на таксите за детски заведения в Ямбол.