Катя Георгиева: Една идея на БСП за по-добро управление и разпореждане с общинските жилища вече е приета

През януари предложихме изменение на действащата стара Наредба с конкретни подобрения, след което общинска администрация внесе изцяло нова Наредба. В нейното изработване се включихме активно и с други предложения и постигнахме пълно разбирателство с колегите от останалите групи. Значи заедно можем повече, когато търсим най-верните решения за ямболци. 
Право да ползват под наем общинско жилище имат граждани и техните семейства, които едновременно отговарят на следните условия:
– Не притежават жилище или вила, годни за обитаване или идеална част от такива, които да задоволяват жилищните им нужди от 15 кв.м. на член от семейството;
– Не притежават имот за жилищно или вилно застрояване, имоти в курортни зони и комплекси;
– Не са продавали или прехвърляли имоти като гореизброените на други лица 3 години преди датата за кандидатстване за общинско жилище (с някои изключения);
– Не притежават МПС с обща застрахователна стойност над 3 000 лв;
– Не притежават имущество в акции, дивиденти, земеделски земи над 5 дка, фабрики, работилници, магазини, складове за стопанска дейност и ателиета;
– Имат брутен месечен доход на член от семейството до 1,5 минимални работни заплати (едночленно семейство), до 1,25 минимални работни заплати (двучленно семейство), а за тричленните и с по-голяма численост домакинства – до 1 минимална работна заплата на член на семейството;
– Поне един член на семейството има постоянен или настоящ адрес в град Ямбол през последните 5 години без прекъсване.
Идеята за отдаване на общински жилища под наем е наистина да бъдат подпомагани граждани, изпаднали в невъзможност да се справят с определени социално-икономически и житейски проблеми за определен период от време, а не общинският жилищен фонд да се възприема като доживотна „екстра“.