Катя Георгиева: Да подкрепим младите хора в Ямбол с отпадане на таксите за детски ясли

Днес се разглежда най-важният финансов документ на общината за 2020 г. – първата година от новото управление на града. Днес се разглежда бюджетът, с който общинската администрация и ние като общински съветници ще решaваме важните за гражданите въпроси и ще поставяме ясни цели за приоритетните за Ямбол проблеми.
Днес ние определяме какъв ще бъде животът в община Ямбол не само през 2020 година, но и през следващите години.
Дано всички осъзнаваме тежестта на това решение!
Нормално беше кметът първо да бе представил своята Програма за управление за целия мандат, както го изисква ЗМСМА, независимо, че крайният срок изтича на 12 февруари. Тогава и общинските съветници, и гражданите щяхме да разберем какви са неговите приоритети за 4 години и този бюджет щеше да е по-ясен, конкретен и убедителен. За съжаление това не се случи и ние като съветници трябва да го приемем, като не виждаме основните цели.
Нормално беше и кметът да ни запознае детайлно със завареното фактическо състояние на общината. Даже считаме, че беше длъжен да го направи.
Предлаганият днес бюджет има силни и слаби страни.
Добре е, че тази година приходите са по-реалистични. Те се основават на реално събираните досега данъци и такси, но не се вижда никаква тенденция да се подобри контрола и да се предприемат мерки за повишаване на събираемостта, нещо което 12 години правеше и старата местна власт.
Новото управление дойде с призива за промяна, която не се усеща в този бюджет. Новостите в него са толкова предпазливи, че дори с много въображение трудно могат да се нарекат промяна. А знаем всички – доверието и очакванията на гражданите са огромни. Знаем, че нашите съграждани са търпеливи хора. Но знаем, че и това търпение си има граници. Затова промените според „БСП за България” трябваше да са ясни и видими още в първия бюджет на новата местна власт.
На публичното обсъждане г-н Ревански заяви, че приоритетите му са с по-малко средства да се свърши повече работа и че трябва една част от данъците да се връщат отново при хората, като се обърне внимание и на кварталите. Приветстваме такива думи. Но с по-голямо удоволствие бихме приветствали и такива действия.
Какъв е разчетът на капиталовите разходи?! Обектите, които касаят благоустрояването на кварталите, са едва под 5 процента от 3,5 млн. лв. капиталови разходи. Не може да не отчетем и това, че почти няма нови обекти, а реално този бюджет изпълнява проектите на стария кмет Георги Славов, които той искаше да изпълни със заема. За наше съжаление това не е очакваната промяна.
Например, планирани са 1,9 млн. лева за текущи ремонти, но все още не е ясно какво ще се прави с тях и дори от администрацията твърдят, че обектите ще се уточняват тепърва. Как е изчислена тогава тази сума? Ако ставаше дума за 20 000 лв. може би щяхме да разберем, но когато са близо 2 милиона лева… Дори сумата не е толкова притеснителна, колкото странното усещане за това изобщо как е направен целият бюджет. И за неговата прозрачност. Бъдете сигурни, че ние от БСП ще се постараем да осигурим тази прозрачност за ямболци, като ще изискваме информация от общинската администрация и ще реализираме контрол на всеки един от текущите ремонти. И, убедени сме, че Вие, г-н Ревански, няма да имате нищо против.
Г-н Ревански беше избран за кмет на Ямбол и това е безспорно, но в Общинския съвет гражданите избраха неговата партия „Пряка демокрация“ да няма категорично мнозинство, с което дадоха знак, че искат проблемите на Ямбол да се решават с по-голям консенсус и разбирателство. Какво обаче се получава в действителност?
Ние като група общински съветници „БСП за България” спазихме срока за подаване на предложения за бюджета и внесохме искането да отпаднат таксите за детските ясли и за детската кухня, но те не бяха включени в бюджета. Приемаме, че таксите за детската кухня са сериозен приход за общината, още повече, че в капиталовите разходи за ремонта й са заложени над 85 хиляди лева.
Но за нас е недопустимо, че общината отказва да мисли и да се грижи за младите и активни родители, които искат по-рано да се върнат на пазара на труда, като ги подпомогне и направи детските ясли безплатни. Това касае родителите на близо 400 деца, и става въпрос за годишен приход от 80 000 лв., които са нищо на фона на над 65-милионния бюджет на общината и близо 18 млн. лв. собствени приходи. Разберете, общината има и други функции, освен да събира пари. И тук няма никакво политизиране. Защото когато отказваме да решим този въпрос, всъщност отказваме не на една група съветници, а на тези родители. Млади хора, избрали да останат да живеят и работят в Ямбол.
Предложението беше отхвърлено и на бюджетната комисия, което не е знак, че се търси консенсус, а по-скоро е опит за налагане на едно мнение, без да се зачита друго. Това го гледахме 12 години при ГЕРБ. Дано никога не се връщаме пак там.
Непрекъснато се повтаря, че г-н Ревански е гражданският кандидат. Е, г-н Ревански, тогава се обръщаме към Вас като представител на гражданите. Като към гражданин. Ще посъветвате ли всички съветници от „Пряка демокрация” да постъпят и те като граждани, а не като партийни дейци и да помогнат на младите родители в Ямбол? Защото дори не става въпрос за сума, която е определяща за бюджета. И защото гражданинът, гласувал за БСП, не е по-малко гражданин от този, гласувал за партия „Пряка демокрация”.
Уважаеми г-н Ревански и съветници от „Пряка демокрация“ – призоваваме Ви да подкрепим една част от младите хора в Ямбол.
Конкретното предложение на групата съветници „БСП за България” е следното:
Премахване на таксите за ползване на детски ясли на територията на община Ямбол, които родителите или настойниците, или други лица, които полагат грижи за детето, са длъжни да заплащат на общината. В тази връзка сме внесли проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол. В тази връзка предлагаме следното изменение в проектобюджета:
„Намаление от функция 27-00 (Общински такси), параграф 27-02 (за ползване на детски ясли и други по здравеопазването) с 80 000 лв, на база намаление с 80 000 лв. от функция 998 (РЕЗЕРВ), параграф 00-98 (Резерв за непредвидени и неотложни разходи).

/Изказване на председателя на групата съветници от „БСП за България“ на сесията за приемане на бюджета на община Ямбол/