Катя Георгиева: Да бъдем на висотата на възложената ни отговорност

В началото на новия мандат на Общински съвет – Ямбол,  ние, съветниците от „БСП за България“ искаме да фокусирамe вниманието на всички ни върху няколко факта.

За нас като общински съветници са гласували 19 980 избиратели от общо 27 993. С право на глас бяха 63 778 граждани, т. е. 43 798 избиратели не са ни подкрепили пряко, независимо дали се намират в града или извън него. С работата си тук трябва да успеем да ги убедим не само че ще работим и за тях, но и действително ще защитаваме интереса на всички. А това е голяма отговорност!

С вота си гласувалите ямболци определиха в този Общински съвет да няма категорично мнозинство, с което ни дадоха знак, че искат от нас – техните представители в местния парламент, да бъдем на висотата на възложената ни отговорност и да постигаме добрите решения за Ямбол чрез консенсус и диалог.

За диалог обаче са нужни усилията и добрите намерения най-малко на две страни, а не еднозначно налагане на мнение. През миналия мандат Общинският съвет беше превърнат в придатък на кмета. Чрез него той налагаше за узаконяване предварително взети решения, без да се зачита различно мнение.

Съветниците от групата на „БСП за България“ вярваме, че този Общински съвет ще изпълни конституционно отредената му роля да определя политиката на общината и да следи за законността на действията на кмета и на общинска администрация и ще работи за благоденствието на гражданите.

Тази зала е виждала много неща. Виждала е как добри хора се променят, когато са с официални дрехи, имат власт и са пред камери. Вярваме, че никой не е тук с очакване хората да му благодарят. Не сме тук за благодарност, а за да си свършим работата.

Удовлетворението за всички ни ще бъде само едно. Когато след години видим доброто след нас да можем да кажем сами пред себе си  – и аз бях там, и аз помагах.

В следващите четири години в тази зала ще спорим с часове дали чашата е наполовина пълна или наполовина празна. Нека никога не забравяме, че това всъщност зависи само от едно – какво очакват хората извън тази зала.

Внушенията за силово налагане на позиции в интерес на гражданите чрез обществен съд или чрез използване на медиите като назидание не правят чест на никого и вярваме, че водещото начало в нашата работа ще бъде търсенето на аргументирани разговори, а не заканите.

Групата съветници от „БСП за България“, която е втора политическа сила в този Общински съвет, заявяваме, че ще бъдем последователни и отговорни в работата си. Няма да влизаме в договорки, в съглашателства, в предварително изчислени аритметични мнозинства. Ще работим проектно за всяко конкретно предложение от страна на кмета и общинска администрация и ще следим за неговата законност и целесъобразност, т. е.,  ще участваме единствено във формирането на принципни мнозинства около важните за нашите съграждани теми.

Не бива да забравяме, че ние като съветници и кметът като изпълнител на нашите решения сме отговорни пред гражданите преди всичко за това как разходваме обществените средства, и най-вече собствените ни приходи, които годишно възлизат на над 20 млн. лв. и това е първата ни и най-важна задача.

Липсата на определено мнозинство в Общинския съвет дава по-голяма възможност на съветниците да предлагаме идеи за развитието на Ямбол. Ние, от „БСП за България“ ще се възползваме активно от този шанс.

 

ДЕКЛАРИРАМЕ:

Ще действаме така, че заедно да бъдем жители със самочувствие на град с предвидимо и модерно бъдеще. Ролята на „БСП за България“ в Ямболския общински съвет ще бъде на група с ясни задачи, прозрачни цели, отговорност и доказан експертен потенциал.

 

ЩЕ ПОДКРЕПЯМЕ И ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Привличането на нови инвестиции в града и подобряване на благосъстоянието на гражданите;
 • Осигуряването на безплатни детски градини и ясли за всички деца в Ямбол и безплатна храна от Детската млечна кухня;
 • Осигуряването на средства от общинския бюджет за еднократна помощ на семейства с двама осигурени родители при раждане на второ и трето дете и на майките студентки;
 • Откриване на Център за временно настаняване на бездомни, лица в неравностойно положение и сираци, завършили средно образование за срок от 6 месеца в една календарна година и на Дневен център за лица с увреждания над 18-годишна възраст;
 • Изготвяне на Програма за кадрово укрепване на медицинските специалисти в Ямбол;
 • Провеждане на общинска политика за повишаване на нивото на образованието в града, за да бъдат ямболските ученици конкурентоспособни и с високо самочувствие;
 • Запазването и увеличаването на дела на общинската собственост;
 • Намаляването на обхвата на Синята зона;
 • Почистване на коритото на река Тунджа в градската ù част и оформяне на крайречната зона като място за отдих и спорт;
 • Реконструкцията и модернизацията на уличното осветление в Ямбол;
 • Изравняване условията на обитаване във всички жилищни квартали на Ямбол;
 • Изграждане на Център за разделно събрани отпадъци от домакинства, на депо за строителни отпадъци, на общинска сепарираща инсталация и избор на вариант за бъдещо депониране и третиране на битовите отпадъци. 
 • Поетапни реконструкция и ремонт на общинската спортна база и пълна рехабилитация на градския стадион.

 

Скъпи колеги,

Спорна работа и нека наистина покажем, че можем да работим заедно чрез зачитане и взаимно уважение!

Тук всички сме общински съветници от листата на някоя партия. Няма изключения! Нека през следващите четири години да се чувстваме само като  съветници на Ямбол.

Не искам да казвам, че този Общински съвет ще бъде най-добрият в последните години. Но искам да кажа – вярвам, че може да бъде.