Катя Георгиева: Гражданите трябва да бъдат информирани за дълга, който иска да тегли община Ямбол

Гражданите да бъдат информирани за дългосрочния дълг в размер на 8 764 494 лв., който иска да тегли община Ямбол, тъй като срокът на изплащане след тригодишния гратисен период е 15 години и четири местни власти след тази ще го изплащат. Това предложи на общественото обсъждане Катя Георгиева, председател на БСП – Ямбол и общински съветник. На самото обществено обсъждане граждани почти нямаше – имаше общински съветници, областен управител, народен представител и активни общественици.

„В напрегнатата ситуация в страната и неизвестността от нови избори местният референдум не е най-подходящ, но местната власт и ние, общинските съветници, сме длъжни да организираме кампания за популяризиране на това намерение“, каза още тя и предложи да се проведат срещи по квартали, да се направи кампания с видео и брошури, които да разяснят какво ще се прави, как и докога ще се плаща, да се направи и анкета в интернет дали гражданите на Ямбол са съгласни да се тегли такъв дълг.

Катя Георгиева предлага да се поставят кутии в общината, в изнесения офис в ж.к. „Георги Бенковски“, в търговки обекти на ямболски вериги, за да могат гражданите да гласуват с името и адреса си какво мислят по въпроса.

Според нея по този начин например в продължение на месец ямболци ще могат да се произнесат за дълга решението на кмета и на Общинския съвет ще бъде много по-легитимно.

Петте обекта,  които общината има намерение да финансира със заема са:

1.Обект ”Основен ремонт- реконструкция на ЦГЧ-2″ включва: ул. “Търговска” от ул. “Богомил” и ул. “Срем” до  ул. “Гр. Игнатиев”-III-ти клас, включително авторски и строителен надзор;

  1. Обект“ Рехабилитация и реконструкция на ул. ”Крайречен булевард” и ул. “Търговска” при кръстовище до Комплекс за социални услуги за деца и възрастни /КСУДВ/ ;
  2. Обект „Ремонт, рехабилитация и реконструкция на ул. „Крайречен булевард“ и ул. “Търговска“. Етапно строителство, включително авторски и строителен надзор;
  3. Обект“ Извършване на строително-монтажни работи за основен ремонт, изграждане и реконструкция на външно изкуствено осветление на пътища, улици и площади на територията на община Ямбол;
  4. Обект“ Ремонт, рехабилитация и реконструкция, велоалея и паркинги на улица „Милин камък“ от о.т. 79 до о.т.336 по плана на гр.Ямбол – Аврен. Етапно строителство.